Begrafenis | Begraven Uitvaartbegeleiding Joke van Nispen

Een begrafenis is een moment om afscheid te nemen van een dierbare. De overledene wordt toevertrouwd aan de aarde.
Dit hoeft niet per se in een uitvaartkist te gebeuren. Het lichaam van de overledene moet wel bedekt zijn.

Een ‘gewone’ begraafplaats

Bij deze begraafplaats kunt u de plek van de overledene gebruiken als gedenkplek. Hierin bent u vrij om een grafmonument te plaatsen of juist niet. Als u dit wilt plaatsen moet u bij de gemeente of het kerkgenootschap waarbij de begraafplaats hoort een vergunning aanvragen.

Algemeen graf

Een algemeen graf is de laatste rustplaats voor twee of drie personen die elkaar in leven niet kenden. Het lot bracht hen samen in een graf. Op de begraafplaats kunnen ze te herkennen zijn aan een cluster van kleine grafstenen, dicht bij elkaar, met name in grote steden. De overledenen worden begraven in volgorde van aankomst, zonder keuzevrijheid voor de nabestaanden. In Zeeland zijn de gemeentes Sluis, Terneuzen en Hulst hierin wel coulanter. Bij overlijden van bijvoorbeeld een kind kan een ouder aangeven dat hij/zij t.z.t. wil bijgezet worden.

Na tien jaar, de wettelijke termijn van grafrust, kan het graf geruimd worden. De beheerder van de begraafplaats informeert de nabestaanden ten minste zes maanden van tevoren. In de praktijk worden algemene graven vaak pas geruimd bij ruimtegebrek of wanneer alle graven op een veld in één keer geruimd worden.

Andere benamingen voor een algemeen graf kunnen zijn: Huurgraf of Parochiegraf

Belangrijke kenmerken, zeker in stedelijk gebied

 • Twee of drie overledenen
 • Onbekenden bij elkaar
 • Kleine, dicht opeen geplaatste grafstenen
 • Geen keuzevrijheid over de locatie
 • Ruiming na tien jaar

Particulier graf

Een eigen graf op de begraafplaats, waar u dierbaren kunt begraven en herdenken. Dat kan met een particulier graf. U 'koopt' geen graf, maar u krijgt het recht om er voor een bepaalde periode gebruik van te maken.

Hoe lang is de huurperiode?

De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf uit voor 10, 20 of 30 jaar. Langere termijnen zijn soms ook mogelijk. Na afloop van de periode kunt u de huur meestal verlengen, telkens met 10 jaar. Sommige begraafplaatsen bieden kortere verlengperiodes aan, van bijvoorbeeld 5 of 15 jaar.

Wie bepaalt wie er in het graf mag worden begraven?

De rechthebbende, degene op wiens naam het graf staat, bepaalt wie er in het graf mag worden begraven. Dat kan nu zijn, maar ook in de toekomst.

Keuzevrijheid

Op sommige begraafplaatsen kunt u zelf de plaats van het graf uitzoeken. Bij andere begraafplaatsen worden graven 'op rij' uitgegeven.

Verschillende benamingen

De term 'particulier graf' is pas sinds 2010 wettelijk ingevoerd. Begraafplaatsen gebruiken soms nog oude termen, zoals eigen graven, familiegraven of koopgraven. Ook termen als keuzegraven, gereserveerde graven of huurgraven komen voor. Let op: de term 'huurgraf' kan op verschillende begraafplaatsen verschillende betekenissen hebben!

Graven in de gemeente Sluis: een nieuw beleid

De regels voor graven in de gemeente Sluis zijn gewijzigd per 1 mei 2021. In dit artikel leggen we de nieuwe verordening uit en belichten we de verschillen met het oude beleid.

Eén type graf

Vóór 2021 onderscheidde de gemeente Sluis tussen algemene en particuliere graven. Deze tweedeling is nu komen te vervallen. Er is nu één type graf beschikbaar, met een huurtermijn van 10, 20 of 30 jaar.

Eeuwigdurende grafrechten

In het verleden zijn er graven uitgegeven met eeuwigdurende grafrechten. Deze graven worden in principe niet geruimd. Als nabestaanden afstand doen van de eeuwigdurende rechten, kan de gemeente het graf in zeldzame gevallen ruimen, bijvoorbeeld bij ruimtegebrek op de begraafplaats.

Geen familiegraven

De gemeente Sluis geeft geen nieuwe familiegraven meer uit. Bestaande familiegraven blijven wel bestaan, zolang de grafrechten geldig zijn.

Of een natuurbegraafplaats; in Zeeland is er momenteel (nog) geen natuurbegraafplaats

Bij deze begraafplaats praten ze over eeuwigdurende grafrust en mag u normaal gesproken geen monumentje plaatsen. Hier moet u ervoor zorgen dat de kleding en het materiaal waar de overledene in of op ligt bestaat uit natuurlijke materialen.

Mogelijkheden

Begraven zonder grafkist:

 • In een lijkwade
 • In een doek
 • In een urn

De tegenstelling tussen een traditionele en natuurbegraafplaats

Traditionele begraafplaats

 • Gecentraliseerd: Gelegen nabij de bebouwde kom, waardoor ze gemakkelijk bereikbaar zijn.
 • Geordend en gestructureerd: Graven zijn netjes gerangschikt en afgebakend, met grafstenen die een uniforme uitstraling creëren.
 • Beperkte ruimte: Er is weinig tot geen vrije ruimte rondom de graven, wat een ietwat geordende en compacte sfeer kan creëren.
 • Gedenktekens: Speciale grafstenen met gedetailleerde gravures zijn de norm, waardoor een zekere mate van personalisatie mogelijk is.
 • Tijdelijke rustplaats: De grafrust is doorgaans minimaal 10 tot 30 jaar, waarna verlenging mogelijk is tegen betaling.

Natuurbegraafplaats

 • In de natuur: Gelegen in een natuurlijke omgeving, waardoor ze rust en ruimte uitstralen.
 • Vrij en organisch: Graven zijn niet afgebakend en passen zich aan de natuurlijke omgeving aan, wat een gevoel van harmonie creëert.
 • Ruimte en rust: Er is veel vrije ruimte rondom de graven, waardoor een gevoel van rust en openheid ontstaat.
 • Natuurlijke gedenktekens: Sober gedenktekens van natuurlijke materialen, zoals hout of steen, passen naadloos in de omgeving.
 • Diversiteit: Er is een ruime keuze aan grafsoorten, zoals bosgraven, heidegraven of urnenvelden.
 • Mens en natuur: De begraafplaats is toegankelijk voor iedereen die de natuur wil beleven en de overledene wil herdenken.
 • Eeuwige rust: De grafrust is in principe eeuwigdurend, waardoor een blijvende gedenkplaats gecreëerd wordt.

Conclusie:

De keuze tussen een traditionele en natuurbegraafplaats hangt af van uw persoonlijke voorkeuren. De ene biedt structuur en nabijheid, terwijl de andere rust en natuurbeleving centraal stelt. Beide begraafplaatsen bieden een waardige rustplaats voor de overledene en een plek voor nabestaanden om te herdenken.

Heeft u vragen over het begraven of wilt u graag meer informatie over mijn diensten? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben er om u te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke periode.